Downloads MR

Inloggen

Onze MedezeggenschapsRaad bestaat uit 2 leerkrachten en 2 betrokken ouders.

Leonie Boot en Ton de Swart nemen vanuit de oudergeleding zitting in de MR.

Vanuit het team zijn dit Carine Francke en Stephanie Davidse. 

Hier vindt u het jaarverslag van de MR van 2016-2017.

Password only user login