Formulieren

Hieronder vindt u het Aanmeldingsformulier voor nieuwe leerlingen, de statuten evenals een lidmaatschaps- en onderwijsverklaring van Radar.

U bent van harte uitgenodigd deze in te vullen of langs te komen op onze school voor een verdere kennismaking. 
Onderstaande en aanvullende formulieren zijn ook te vinden op radarscholen.nu