Gezond

Al een paar jaar nemen wij deel aan de aktie van het EU-schoolfruit. Van september tot februari krijgen wij elke week 3 stuks fruit voor elk kind. Deze worden van maandag - donderdag in de klassen uitgedeeld. We vinden het belangrijk dat de kinderen elke dag groente en fruit eten en zijn erg blij dat we dit aangeboden krijgen. 

Ook bij traktaties van verjaardagen stimuleren we vooral gezonde traktaties zowel voor de leerlingen als voor de leerkrachten. Ongezonde traktaties gaan al dan niet geheel in een plastic zakje mee naar huis. 

Ook het lekker samen bewegen stimuleren we op het schoolplein en ook door mee te werken aan Sportimpuls. Een vakdocent komt een aantal gymlessen verzorgen aan kinderen van groep 1-8. Daarnaast werken we ook aan de sociaal-emotionele gezondheid van kinderen door in de klassen de Kanjertraining aan te bieden en regelmatig groepsvormende activiteiten binnen en buiten de klas te verrichten. 

Gezond eten, gezond leven, gezond bewegen, gezond leren !