Groep 3-4

Klasbord

We vinden het belangrijk om u op de hoogte te houden van het reilen en zeilen in de klas van uw zoon of dochter. Elke groep heeft daartoe een eigen Klasbord. Dit is een digitale App waarmee de leerkrachten met behulp van foto's en korte teksten de ouders op de hoogte houden. Er worden regelmatig mooie momenten vanuit de klas gedeeld of even wat interessante informatie doorgegeven. De ouders hebben hiervoor een inlogcode ontvangen.Door te kijken naar de berichtjes op Klasbord kunt u thuis het gesprek over school soms net wat gemakkelijker aangaan en ziet u ook beelden van wat uw zoon/dochter meemaakt
Groep 3-4

Hier vindt u handige en interessante informatie over onze groep 3-4.

De groep bestaat uit 29 leerlingen en 2 juffen. Juf Carine geeft op maandag, dinsdag en woensdag les aan de groep en juf Ruth op donderdag en vrijdag. Op vrijdagochtend hebben de leerlingen ook gym in de sporthal Westerschouwen. Ze gaan er lopend naar toe en kunnen daar vanaf 11.45 uur weer worden opgehaald.  Juf Marja - onze onderwijsassistente - helpt de leerlingen bij het leren lezen en schrijven en rekenen binnen en buiten de klas.  Ook onze vrijwilligster juf Brigitte zal de leerlingen ondersteunen bij hun leesproces. Als u vragen of opmerkingen heeft, kom gerust even langs. U bent van harte welkom.

 Leren Lezen is het meest belangrijk in groep 3. Op de website van www.zwijsen.nl vindt u veel interessante en goede informatie om uw kind hierbij te helpen.