Groep 5-6

Klasbord

We vinden het belangrijk om u op de hoogte te houden van het reilen en zeilen in de klas van uw zoon of dochter. Elke groep heeft daartoe een eigen Klasbord. Dit is een digitale App waarmee de leerkrachten met behulp van foto's en korte teksten de ouders op de hoogte houden. Er worden regelmatig mooie momenten vanuit de klas gedeeld of even wat interessante informatie doorgegeven. De ouders hebben hiervoor een inlogcode ontvangen.Door te kijken naar de berichtjes op Klasbord kunt u thuis het gesprek over school soms net wat gemakkelijker aangaan en ziet u ook beelden van wat uw zoon/dochter meemaakt

Onze groep 5-6 bestaat uit 34 leerlingen. Deze groep is de hele week (behalve woensdag) gesplitst in een aparte groep 5 en 6.

Op maandag en dinsdag geeft juf Margree les aan groep 5 en meester Alois aan groep 6.

Op donderdag en vrijdag geeft meester Alois les aan groep 5 en juf Jeanine aan groep 6. Op woensdag geeft meester Alois les aan beide groepen.

Op vrijdagmiddag hebben de lerlingen afwisselend zwem- en gymles. De precieze data staan aangegeven in de schoolkalender.

Als u vragen of opmerkingen heeft, bent u van harte welkom om even langs te komen.

Groetjes, meester Alois, juf Jeanine en juf Margree.