Groep 7-8

Klasbord

We vinden het belangrijk om u op de hoogte te houden van het reilen en zeilen in de klas van uw zoon of dochter. Elke groep heeft daartoe een eigen Klasbord. Dit is een digitale App waarmee de leerkrachten met behulp van foto's en korte teksten de ouders op de hoogte houden. Er worden regelmatig mooie momenten vanuit de klas gedeeld of even wat interessante informatie doorgegeven. De ouders hebben hiervoor een inlogcode ontvangen.Door te kijken naar de berichtjes op Klasbord kunt u thuis het gesprek over school soms net wat gemakkelijker aangaan en ziet u ook beelden van wat uw zoon/dochter meemaakt
Groep 7-8

Onze groep 7-8 bestaat uit 31 leerlingen. Juf Stephanie geeft de hele week les. Juf Margree geeft op de maandag- tot woensdagochtend les aan groep 7.  Op vrijdagochtend krijgen de leerlingen om 8.30 uur gymles in sporthal Westerschouwen van meester Alois.

Aangezien de leerlingen van groep 8 aan het einde van dit schooljaar zullen uitstromen naar diverse scholen voor Voortgezet Onderwijs, hebben wij hieronder alvast hun websites voor u klaar gezet. Als u vragen of opmerkingen heeft, bent u van harte welkom even langs te komen.