Homework groep 4

Taalactief

We werken met de nieuwste versie van Taal Actief. Deze methode is praktisch en heeft een voor kinderen herkenbare structuur. Elke 3 weken staat een woordpakket centraal. Deze pakketten - samen met extra oefenbladen - vindt u onder het kopje 'Lees meer'....

Wereldorientatie

In groep 3 & 4 werken we met een 'Leerdoeboekje" voor de vakken Aardrijkskunde, Geschiedenis en Natuur en Technniek. Dit  "Leerkdoeboekje" is een voorloper van de methodes Naut, Meander en Brandaan waar we in groep 5-8 mee werken. De onderwerpen uit de drie vakken komen volledig geintegreerd aan bod, waarbij de combinatie van spelen en leren centraal staat. Onze leerlingen starten in groep 3 met een werkboek, dat ze meenemen naar groep 4.