Homework groep 5

Maandplanners Huiswerk

Deze maandplanner zit ook in de huiswerkmap van elk kind. De leerkracht geeft hier zo goed mogelijk aan wat op welk moment geleerd of gemaakt moet worden. Het kan altijd gebeuren dat er zich wijzigingen voordoen.

Engels

Op Onder de Wieken wordt vanaf groep 1 met  de Engelse taal kennisgemaakt met behulp van de methode Backpack.

Deze methode werkt thematisch met woordgroepen die in het Nederlands al bij de kinderen bekend en vertrouwd zijn. Uitgangspunt van de methode is bekend raken met de Engelse taal d.m.v.  doen: praten & luisteren. De thema's komen ook in verschillende groepen weer terug met een meer uitgebreide woordenschat. Spelenderwijs wordt er zo een vocabulair opgebouwd door de jaren heen.

In de groepen 5 en 6 is het uitgangspunt “herkenning”.

Van woorden die we al in het Nederlands kennen.
Van woorden die lijken op het Nederlands.
Van woorden die we besproken hebben.
Van woorden die in relatie liggen met woorden van dezelfde soort.

De bedoeling is dat de kinderen de Engelse klanken leren en gaan herkennen.

Ze leren dan ook het meeste luisterend.
Ze leren dan ook het meest vanuit het Engels naar het Nederlands.

 

Taalactief

We werken met de nieuwste versie van Taal Actief.  Elke 3 weken staat een woordpakket centraal. Deze pakketten - samen met extra oefenbladen - vindt u onder het kopje 'Lees meer'....

Aardrijkskunde Meander

Meander is onze aardrijkskunde methode in groep 4 t/m 8. De inhoud en samenvattingen vindt u onder het kopje 'Lees meer....:

Geschiedenis Brandaan

Brandaan is onze geschiedenismethode voor groep 4 t/m 8. De inhoud en samenvattingen vindt u onder het kopje 'Lees meer....:. Aangezien de geschiedenislessen van groep 5 & 6 samen worden gegeven, komt dit schooljaar het materiaal van groep 5 aan bod.

Natuur en Techniek Naut

Naut is onze lesmethode voor natuur en techniek voor groep 4 t/m 8 in het basisonderwijs.