Homework groep 6

Maandplanners Huiswerk

Deze maandplanner zit ook in de huiswerkmap van elk kind. De leerkracht geeft hier zo goed mogelijk aan wat op welk moment geleerd of gemaakt moet worden. Het kan altijd gebeuren dat er zich wijzigingen voordoen.

Engels

Dit jaar is er een start gemaakt op school met een nieuwe methode voor Engels: "Join In" De naam zegt het al: het is een methode waarbij de kinderen veel mee mogen doen. Laagdrempelig. Niet de technische taalbeheersing, maar het communiceren staat entraal in Join In.

Tijdens de les is Engels de voertaal.De lessen gaan over realistische onderwerpen die de kinderen dagelijks in het leven tegenkomen.

Vertrouwd raken met de Engelse taal en bekende woorden uitbreiden met bijna bekende woorden. 

Middels cycli van filmpje- popsong - tekst - presentatie is het de bedoeling dat de kinderen steeds makkelijker de Engelse taal gaan gebruiken.

In groep 5/6 wordt deze vaardigheid nog niet getoetst, maar door de leerkracht geobserveerd op participatie, begrip en taalvaardigheid tijdens een presentatie.

Taalactief

We werken met de nieuwste versie van Taal Actief. Elke 3 weken staat een woordpakket centraal. Deze pakketten - samen met extra oefenbladen - vindt u onder het kopje 'Lees meer'....

Aardrijkskunde Meander

Meander is onze aardrijkskunde methode in groep 4 t/m 8. De inhoud en samenvattingen vindt u onder het kopje 'Lees meer....:.

Geschiedenis Brandaan

Brandaan is onze geschiedenismethode voor groep 4 t/m 8. De inhoud en samenvattingen vindt u onder het kopje 'Lees meer....:.

Natuur en Techniek Naut

Naut is onze lesmethode voor natuur en techniek voor groep 4 t/m 8 in het basisonderwijs. De natuurlessen van groep 5 & 6 worden samen gegeven. Dit schooljaar komt het materiaal van groep 6 aan bod.