Homework groep 7

Maandplanners Huiswerk

Deze maandplanner zit ook in de huiswerkmap van elk kind. De leerkracht geeft hier zo goed mogelijk aan wat op welk moment geleerd of gemaakt moet worden. Het kan altijd gebeuren dat er zich wijzigingen voordoen.

Taalactief

We werken met de nieuwste versie van Taal Actief. Elke 3 weken staat een woordpakket centraal. Deze pakketten - samen met extra oefenbladen - vindt u onder het kopje 'Lees meer'....

Aardrijkskunde Meander

Meander is onze aardrijkskunde methode in groep 4 t/m 8. De inhoud en samenvattingen vindt u onder het kopje 'Lees meer....:.

Geschiedenis Brandaan

Brandaan is onze geschiedenismethode voor groep 4 t/m 8.  De inhoud en samenvattingen vindt u onder het kopje 'Lees meer....:.Aangezien de geschiedenislessen van groep 7 & 8 samen worden gegeven, komt dit schooljaar het materiaal van groep 7 aan de orde. 

Natuur en Techniek Naut

Naut is onze lesmethode voor natuur en techniek voor groep 4 t/m 8 in het basisonderwijs. De inhoud en samenvattingen vindt u onder het kopje 'Lees meer....:.Aangezien de natuur- en technieklessen van groep 7 & 8 samen worden gegeven, komt dit schooljaar het materiaal van groep 8 aan bod.