Homework groep 8

Maandplanner Huiswerk

Deze maandplanner zit ook in de huiswerkmap van elk kind. De leerkracht geeft hier zo goed mogelijk aan wat op welk moment geleerd of gemaakt moet worden. Het kan altijd gebeuren dat er zich wijzigingen voordoen.

Taalactief

We werken met de nieuwste versie van Taal Actief. Elke 3 weken staat een woordpakket centraal. Deze pakketten - samen met extra oefenbladen - vindt u onder het kopje 'Lees meer'....

Aardrijkskunde Meander

Meander is onze aardrijkskunde methode in groep 4 t/m 8. Met Meander laten wij op een boeiende manier zien dat aardrijkskunde overal in ons dagelijks leven is. We leren de kinderen écht om zich heen te kijken en dagen ze uit om de betekenis en samenhang van alledaagse dingen te zien. Meander is een methode op zichzelf en is sterk verwant aan de Malmberg-methodes Naut (natuur en techniek) en Brandaan (geschiedenis). De inhoud en samenvattingen vindt u onder het kopje 'Lees meer....:.

Geschiedenis Brandaan

Brandaan is onze geschiedenismethode voor groep 4 t/m 8. We werken dit schooljaar uit de boeken van groep 7 met Brandaan. De inhoud en samenvattingen vindt u onder het kopje 'Lees meer....:.

Natuur en Techniek Naut

Naut is onze lesmethode voor natuur en techniek voor groep 4 t/m 8 in het basisonderwijs. Naut verwondert en maakt van gewone dingen iets speciaals. Het laat kinderen de wereld om hen heen zien, ervaren en onderzoeken. De inhoud en samenvattingen vindt u onder het kopje 'Lees meer..