Engels

Dit jaar is er een start gemaakt op school met een nieuwe methode voor Engels: "Join In" De naam zegt het al: het is een methode waarbij de kinderen veel mee mogen doen. Laagdrempelig. Niet de technische taalbeheersing, maar het communiceren staat entraal in Join In.

Tijdens de les is Engels de voertaal.De lessen gaan over realistische onderwerpen die de kinderen dagelijks in het leven tegenkomen.

Vertrouwd raken met de Engelse taal en bekende woorden uitbreiden met bijna bekende woorden. 

Middels cycli van filmpje- popsong - tekst - presentatie is het de bedoeling dat de kinderen steeds makkelijker de Engelse taal gaan gebruiken.

In groep 5/6 wordt deze vaardigheid nog niet getoetst, maar door de leerkracht geobserveerd op participatie, begrip en taalvaardigheid tijdens een presentatie.