Natuur en Techniek Naut

Naut is onze lesmethode voor natuur en techniek voor groep 4 t/m 8 in het basisonderwijs. Naut verwondert en maakt van gewone dingen iets speciaals. Het laat kinderen de wereld om hen heen zien, ervaren en onderzoeken. De inhoud en samenvattingen vindt u onder het kopje 'Lees meer..