Natuur en Techniek Naut

Naut is onze lesmethode voor natuur en techniek voor groep 4 t/m 8 in het basisonderwijs. De natuurlessen van groep 5 & 6 worden samen gegeven. Dit schooljaar komt het materiaal van groep 6 aan bod.