Medezeggenschapsraad

Medezeggenschapsraad

mr-foto-cbs-onderdewieken01

De medezeggenschapsraad is een actief en betrokken groep die regelmatig bijeen komt om niet alleen de school te kunnen ondersteunen, maar ook juist met een kritische blik uiteenlopende activiteiten vooraf, tijdens of met feedback te ondersteunen.

De MR wordt opgebouwd uit een helft oudergeleding en een helft leerkrachtgeleding.
Op dit moment wordt er voor de oudergeleding nog een betrokken ouder gezocht om de groep te versterken.  

Woensdag 3 maart gaat de MR online in vergadering.