MQ-scan 2021: kunnen we de groei in de motorische vaardigheden doorzetten?

MQ-scan 2021: kunnen we de groei in de motorische vaardigheden doorzetten?

fragment mq-scan

Vorig jaar zijn alle Radarscholen gestart met een nieuw project, een motorische screening om meer inzicht te krijgen in de motorische vaardigheden van de kinderen. Alle kinderen van groep 1 t/m 8 hebben ieder op zijn/haar niveau hun best gedaan op een bewegingsbaan. Vorig jaar bleek na de tweede meting dat de motorische vaardigheden op Onder de Wieken een kleine groei kende t.o.v. de metingen van het schooljaar ervoor. We zijn benieuwd of we die lijn kunnen voortzetten.