Op Radarschool Onder de Wieken...

Binnenkort nieuwe website

Er wordt op dit moment hard gewerkt aan een nieuwe website. U hoort binnenkort meer.

Radarschool Onder de Wieken is een open Christelijke school. 
We werken vanuit verbinding, respect en zorg voor elkaar. 
We zien ouders en leerlingen als waardevolle gesprekspartners. 
Enthousiast bieden we kwalitatief en kansrijk onderwijs aan elk kind. 
We streven naar een hoge betrokkenheid van elk kind. 
We laten talenten van ieder kind groeien en bloeien.

Inspelen op verschillen
Vroegtijdige zorg
Uitdagende en gestructureerde leeromgeving
Stimulerende doelen en hoge verwachtingen
Handelen vanuit de bijbel
Verantwoordelijk- heid en zelfstandigheid
Uitgaan van talenten
Prettig en veilig pedagogisch klimaat
Positieve communicatie