Plusaanbod

We werken hard om elke leerling op school te geven wat hij / zij nodig heeft.

Daar hoort een goed +aanbod voor de kinderen die behoefte hebben aan meer uitdaging bij.

Elke donderdagochtend verzorgt juf Annemiek van 08.30 - 09.30 uur de Plusklas waarin kinderen van groep 3-8 werken aan Pittige Plusopdracht uit de Pittige Plustorens. Naast het grotendeels zelfstandig uitvoeren van een opdracht leren ze samen werken en door zetten.

In alle groepen krijgen de leerlingen die dat nodig hebben extra verrijkings- en verwerkingsstof aangeboden. Bij rekenen en taal spreken we van ***-werk en Plusopdrachten. Hierbij komen extra uitdagende opdrachten aan bod, waar de kinderen vaak in tweetallen aan mogen werken. Daarnaast kiezen we er bewust voor om onze Pluskinderen ook zoveel mogelijk in de groep te houden en gedeeltelijk hetzelfde werk als de andere kinderen te laten maken.

Op maandagmiddag vindt na schooltijd schaakles plaats, onder leiding van Schaakexpert Bas v.d. Graaf. Kinderen die dit leuk vinden kunnen zich hier weer voor opgeven en mogen de eerste keer meedraaien om te kijken of schaken wat voor hen is.

Verder zijn we altjd op zoek naar mogelijkheden om extra uitdagingen voor groepjes kinderen te vinden. Zo nemen in oktober 6 jongens uit groep 8 deel aan de SlimmerIQuiz van Mensa in Middelburg. En hebben de kinderen van de Plusklas vorig schooljaar een eigen radiouitzending gemaakt.

Daarnaast zijn onze groep 7 & 8 leerlingen inmiddels al aardig bekwaam in het maken van Prezi's en zien wij hier ook weer een leuke mogelijkheid om samen met deze leerlingen de uitdaging van het presenteren van je Paspoort d.m.v. een Prezi aan te gaan.

Heeft u vragen over ons Plusaanbod ? Neem contact op met Annemieke v.d. Mark of met Cindy te Ronde.