Plusaanbod

We werken hard om elke leerling op school te geven wat hij / zij nodig heeft.

Daar hoort een goed +aanbod voor de kinderen die behoefte hebben aan meer uitdaging bij.

In de klassen werken de leerlingen van groep 3-8 die behoefte hebben aan meer uitdaging aan opdrachten van de Pittige Plustorens. Naast het grotendeels zelfstandig uitvoeren van een opdracht leren ze samen werken en door zetten. In alle groepen krijgen de leerlingen die dat nodig hebben extra verrijkings- en verwerkingsstof aangeboden. Bij rekenen en taal spreken we van ***-werk en Plusopdrachten. Hierbij komen extra uitdagende opdrachten aan bod, waar de kinderen vaak in tweetallen aan mogen werken. Daarnaast kiezen we er bewust voor om onze Pluskinderen ook zoveel mogelijk in de groep te houden en gedeeltelijk hetzelfde werk als de andere kinderen te laten maken.

Verder zijn we altjd op zoek naar mogelijkheden om extra uitdagingen voor groepjes kinderen te vinden. Zo nemen we elk jaar deel aan de SlimmerIQuiz van Mensa in Middelburg. Daarnaast zijn onze groep 7 & 8 leerlingen inmiddels al aardig bekwaam in het maken van Prezi's en zien wij hier ook weer een leuke mogelijkheid om samen met deze leerlingen de uitdaging van het presenteren van je Paspoort d.m.v. een Prezi aan te gaan. Heeft u vragen over ons Plusaanbod ? Neem contact op met Carine Francke, onze zorgcoordinator.