Tussen Schoolse- en Naschoolse opvang

Kinderen kunnen tussen de middag gebruik maken van de TussenSchoolseOpvang (TSO) op school. De kosten hiervoor zijn 2 euro per keer. 

BIj groep 1-2 kunt u uw zoon/dochter opgeven door per keer de naam op een briefje in de gang te schrijven. Voor de hogere groepen mag uw zoon/dochter gewoon naar de TSO gaan. We werken met een vaste TSO structuur, waarbij er altijd een vaste TSO-kracht aanwezig is. Deze wordt bijgestaan door meerdere hulpouders. De kinderen eten in de hal of in een lokaal tot 12.30 uur en spelen dan buiten op het schoolplein. Hiervoor zijn i.s.m. de Kirreweie pleinregels opgesteld. Deze vindt u hieronder en ook op het white-board bij de ingang.

Na schooltijd kunnen kinderen gebruik maken van de NaschoolseOpvang (NSO). Deze NSO wordt georganiseerd door Kibeo en vindt net buiten de school bij het Dorpshuis plaats. De leidsters van de NSO wachten de kinderen op het schoolplein op, waarnaar ze gezamenlijk naar de NSO gaan.

Meer informatie over Kibeo vindt u op http://www.kibeo.nl/