Kindgericht Onderwijs

Elk kind is voor ons uniek. Ieder met zijn eigen talenten en kansen. Het optimaal ontwikkelen van die talenten, kwaliteiten en kansen is het uitgangspunt van ons onderwijs. We dragen zorg voor een ononderbroken ontwikkeling en houden zoveel mogelijk rekening met de behoeften, interesse en leerstijl van elk kind. Onderwijs dat uitdaagt, motiveert, veel variatie kent en plaatsvindt in een betekenisvolle omgeving. 

kinderen