Waar we voor staan

Kansrijk
Kansrijk
Enthusiasm
Enthousiast
kwaliteit
Kwaliteit
Openheid
Openheid
Verbinden van mensen
Verbinding
kinderen
Talenten
Onze missie

Wij bieden kinderen op onze school een veilige en gezonde leer-, speel-, en leefomgeving waarin ieder kind zichzelf mag zijn en mag opgroeien tot een zelfverzekerd, sociaal, zelfstandig en liefdevol mens. We vieren verschillen en gaan uit van mogelijkheden. We werken vanuit de verbinding met kinderen, ouders, school en omgeving.

Onze visie

Op Radarschool Onder de Wieken zorgen wij samen, vanuit een professionele cultuur, voor een veilige leer- speel - en leefomgeving waarin respect de basis is. Hierbij sluiten wij aan bij de eigenheid van ieder kind en bieden we wat nodig is om tot een optimale groei te komen.

Onze identeit
Body

We willen zorg en liefde geven aan elk kind, oog hebben voor elkaar, met elkaar delen en voor elkaar klaar staan. We vinden het belangrijk om de kinderen de verhalen uit de bijbel door te vertellen en ze te vertalen naar deze tijd. Waarom staan deze verhalen in de bijbel en wat kunnen wij er nu nog van leren? We beginnen de dag met een samenzijn in de kring met het aansteken van een kaars en het kringgesprek als waardevolle start van de dag. We zingen ook iedere dag. Het lied van de Maand zingen we thuis, op school en in de kerk.  We besteden in de bovenbouw aandacht aan wereldreligies. We willen de kinderen opvoeden met een open denkhouding met respect voor en vertrouwen in elkaar.We werken zo aan een waardevolle en betekenisvolle schoolgemeenschap waarin we daadwerkelijk wat voor elkaar en onze medemens betekenen.

Image
logo gezonde school
Gezonde School

Wij zijn een Gezonde School. We willen dat de kinderen opgroeien in een veilige, gezonde en groene omgeving. 

Voeding en Beweging

We vinden het belangrijk dat er op school gezond eten en drinken is tijdens de pauzes, de lunch, tijdens uitjes en bij het trakteren, dus zowel meegenomen als aangeboden eten en drinken. We leren de leerlingen over gezond gedrag en tijdens eetmomenten kunnen zij dit in praktijk brengen. De school gaat er vanuit dat wanneer het kind naar school komt, het thuis al ontbeten heeft. Een goed ontbijt en gezonde tussendoortjes zorgen voor energie en benodigde concentratie op school. We hebben hierover afspraken gemaakt, die door de leerkrachten worden gehandhaafd. We kiezen voor een positieve aanpak. Gezond eten gaat over goed voor jezelf zorgen. Daarnaast kijken we ook naar het milieu en proberen we te werken aan een duurzame omgeving.  

We vinden het belangrijk dat kinderen voldoende bewegen in een groene omgeving. Op ons groene schoolplein zijn ook plekken waar buiten lesgegeven kan worden. Op ons plein hebben we een moestuin, waarin de kinderen werken. De oogst wordt gebruikt om gezond mee te koken in onze schoolkeuken. Daarnaast hebben we onze eigen groentekraam, waar we een deel van de oogst verkopen aan de ouders. 

Image
logo gezonde school
Gezonde School

Wij zijn een Gezonde School. We willen dat de kinderen opgroeien in een veilige, gezonde en groene omgeving. 

Voeding en Beweging

We vinden het belangrijk dat er op school gezond eten en drinken is tijdens de pauzes, de lunch, tijdens uitjes en bij het trakteren, dus zowel meegenomen als aangeboden eten en drinken. We leren de leerlingen over gezond gedrag en tijdens eetmomenten kunnen zij dit in praktijk brengen. De school gaat er vanuit dat wanneer het kind naar school komt, het thuis al ontbeten heeft. Een goed ontbijt en gezonde tussendoortjes zorgen voor energie en benodigde concentratie op school. We hebben hierover afspraken gemaakt, die door de leerkrachten worden gehandhaafd. We kiezen voor een positieve aanpak. Gezond eten gaat over goed voor jezelf zorgen. Daarnaast kijken we ook naar het milieu en proberen we te werken aan een duurzame omgeving.  

We vinden het belangrijk dat kinderen voldoende bewegen in een groene omgeving. Op ons groene schoolplein zijn ook plekken waar buiten lesgegeven kan worden. Op ons plein hebben we een moestuin, waarin de kinderen werken. De oogst wordt gebruikt om gezond mee te koken in onze schoolkeuken. Daarnaast hebben we onze eigen groentekraam, waar we een deel van de oogst verkopen aan de ouders.