Wie we zijn

 radarschool-cbs-onderdewieken-teamfoto

 

 

Team Onder de Wieken


Image
verbinding
Kinderraad

De Kinderraad komt iedere maand bij elkaar en bestaat uit 6 leerlingen van groep 3 t/m 8.  Tijdens de Kinderraad komen er verschillende onderwerpen aan bod.

Zo spreken we met elkaar over;

 • Hoe het gaat op school.
 • Delen we ideeën over wat we willen verbeteren.
 • Bedenken en organiseren we een leuke actie. 


De Kinderraad wordt begeleid door juf Carine. 

Image
verbinding
Kinderraad

De Kinderraad komt iedere maand bij elkaar en bestaat uit 6 leerlingen van groep 3 t/m 8.  Tijdens de Kinderraad komen er verschillende onderwerpen aan bod.

Zo spreken we met elkaar over;

 • Hoe het gaat op school.
 • Delen we ideeën over wat we willen verbeteren.
 • Bedenken en organiseren we een leuke actie. 


De Kinderraad wordt begeleid door juf Carine. 


Ouderraad

Ouders zijn onmisbaar in de organisatie van de school. We waarderen de hulp die we krijgen enorm! Zo zijn er ouders die helpen met lezen in groep 3 t/m 6, ouders die meegaan met de sportlessen of ouders die meehelpen bij het hoekenwerk. 

De ouderraad (OR) van de basisschool houdt zich o.a. bezig met het (mede) organiseren van binnen- en buitenschoolse activiteiten. Daarnaast heeft de ouderraad een klankbordfunctie voor de directie en de medezeggenschapsraad. Eén keer per maand is er een gesprek tussen Klankbordbijeenkomst. 

De OR beheert ook de ouderbijdrage. 

Contactpersonen:  Olivier van der Bogt (voorzitter) en Harmen Boot (penningmeester) 

Image
verbinding
Image
verbinding
Ouderraad

Ouders zijn onmisbaar in de organisatie van de school. We waarderen de hulp die we krijgen enorm! Zo zijn er ouders die helpen met lezen in groep 3 t/m 6, ouders die meegaan met de sportlessen of ouders die meehelpen bij het hoekenwerk. 

De ouderraad (OR) van de basisschool houdt zich o.a. bezig met het (mede) organiseren van binnen- en buitenschoolse activiteiten. Daarnaast heeft de ouderraad een klankbordfunctie voor de directie en de medezeggenschapsraad. Eén keer per maand is er een gesprek tussen Klankbordbijeenkomst. 

De OR beheert ook de ouderbijdrage. 

Contactpersonen:  Olivier van der Bogt (voorzitter) en Harmen Boot (penningmeester) 


Image
verbinding
Medezeggenschapsraad

De Medezeggenschapsraad (MR)  is een zelfstandig orgaan dat op basis van de Wet Medezeggenschap Onderwijs (WMO) onder andere een gespreks- en overlegpartner is met de directie. De MR bestaat uit 2 ouders (oudergeleding) en 2 leerkrachten (personeelsgeleding). De directeur is als adviseur bij (een deel van) de MR-vergaderingen aanwezig. De MR heeft, afhankelijk van het onderwerp,  informatie, advies, of instemmingsrecht. Uiteraard kan de MR ook initiatief nemen om ongevraagd advies te geven aan de directie over allerlei onderwerpen.

Oudergeleding:  Miranda van den Hoek (voorzitter) en Mark Schouten

Personeelsgeleding: Margree van der Vliet ( secretaris) en Cora Reijngoudt

Contact: mrvoorzitterodw@radarscholen.nu

mrsecretarisodw@radarscholen.nu 

Image
verbinding
Medezeggenschapsraad

De Medezeggenschapsraad (MR)  is een zelfstandig orgaan dat op basis van de Wet Medezeggenschap Onderwijs (WMO) onder andere een gespreks- en overlegpartner is met de directie. De MR bestaat uit 2 ouders (oudergeleding) en 2 leerkrachten (personeelsgeleding). De directeur is als adviseur bij (een deel van) de MR-vergaderingen aanwezig. De MR heeft, afhankelijk van het onderwerp,  informatie, advies, of instemmingsrecht. Uiteraard kan de MR ook initiatief nemen om ongevraagd advies te geven aan de directie over allerlei onderwerpen.

Oudergeleding:  Miranda van den Hoek (voorzitter) en Mark Schouten

Personeelsgeleding: Margree van der Vliet ( secretaris) en Cora Reijngoudt

Contact: mrvoorzitterodw@radarscholen.nu

mrsecretarisodw@radarscholen.nu 


Onze school is een Radarschool
Body

We horen bij de Vereniging Radar, een scholenvereniging met 5 christelijke basisscholen op Schouwen-Duiveland.
Radar heeft zich ten doel gesteld werkzaam te zijn tot oprichting en instandhouding van scholen voor protestant-christelijk onderwijs te Schouwen-Duiveland. Via onderstaande knop vindt u meer informatie. 

Het aanmeldformulier voor lidmaatschap van de vereniging Radar, de Statuten en de Onderwijsverklaring vindt u bij de Downloads

Radarscholen


Image
Kibeo
Kibeo

Bij Kibeo Julianastraat kunt u uw zoon/dochter al vanaf jonge leeftijd aanmelden. Wij bieden het volgende aan:

 • Dagopvang dagelijks geopend van 7.30 – 18.00 uur;
 • Peutergroep op maandag, woensdag en vrijdag van 8.30-12.00 uur;
 • Voorschoolse opvang 
 • Buitenschoolse opvang

 De dagopvang en peutergroep zijn gevestigd in een gebouw dicht bij de school.

De VSO en BSO is gevestigd in de school. 

Op de website van Kibeo vindt u meer informatie over hun werkwijze, tarieven en uitgangspunten.

Kibeo

 

Image
Kibeo
Kibeo

Bij Kibeo Julianastraat kunt u uw zoon/dochter al vanaf jonge leeftijd aanmelden. Wij bieden het volgende aan:

 • Dagopvang dagelijks geopend van 7.30 – 18.00 uur;
 • Peutergroep op maandag, woensdag en vrijdag van 8.30-12.00 uur;
 • Voorschoolse opvang 
 • Buitenschoolse opvang

 De dagopvang en peutergroep zijn gevestigd in een gebouw dicht bij de school.

De VSO en BSO is gevestigd in de school. 

Op de website van Kibeo vindt u meer informatie over hun werkwijze, tarieven en uitgangspunten.

Kibeo